Çeviri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Çeviri Derneği Olağan Genel Kurulu toplantısı, 24 Mayıs 2015 tarihinde saat 10:00’da toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluk oluşmaması durumunda ikinci toplantı 31 Mayıs 2015 tarihinde saat 10:00’da aynı yerde yani Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Salonu, 3. katta yapılacaktır (İlk toplantıda çoğunluğun oluşmama ihtimali göz önünde tutularak toplantının ikinci tarih olan 31 Mayıs 2015’te yapılacağı dikkate alınmalıdır).
Olağan Genel Kurul’da tüzük düzenlemeleri yapılacak ve şube yönetmelikleri de dahil olmak üzere çeşitli yönetmeliklerin bazı maddeleri gözden geçirilecektir.

Önemli not: Lütfen bu iletiyi aldığınızı teyit ediniz. Genel Kurul’da sizi aramızı göndermekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,
Çeviri Derneği Yönetim Kurulu

ÇEVİRİ DERNEĞİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
31 Mayıs 2015
Yer: Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Salonu, İSTANBUL

Gündem:

Açılış
Divan Kurulu’nun Seçimi
Yönetim Kurulu adına Dernek faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme
Denetim Kurulu adına faaliyet raporunun okunması
Tüzük ve yönetmeliklerle ilgili görüşme
Yönetim Kurulunun ibrası
Denetim Kurulunun ibrası
Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi
Yeni Danışma Kurulu’nun seçilmesi
Etik ve Uzlaşı Kurulu’nun seçilmesi
Dilek ve Öneriler