ÇEVİRİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Blog page

ÇEVİRİ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURULU

Değerli Üyemiz,

Çeviri Derneği Olağan Genel Kurulu 21 Mayıs 2017 tarihinde saat 11:00’de Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Salonu, 3. katta yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.
Saygılarımızla,
Çeviri Derneği Yönetim Kurulu
   
21 Mayıs 2017
Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Salonu, İSTANBUL
   
Gündem:
    
Açılış
Divan Kurulu’nun Seçimi
Yönetim Kurulu adına Dernek faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme
Denetim Kurulu adına faaliyet raporunun okunması
Tüzük ve yönetmeliklerle ilgili görüşme
Yönetim Kurulunun ibrası
Denetim Kurulunun ibrası
Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi
Yeni Danışma Kurulu’nun seçilmesi
Etik ve Uzlaşı Kurulu’nun seçilmesi
Dilek ve Öneriler