Sivil Topluma Yönelik AB Hibe Programları ve Araçları Bilgilendirme Toplantısı

Blog page

 

“Sivil Topluma Yönelik AB Hibe Programları ve Araçları Bilgilendirme Toplantısı” 25 Mayıs 2016 tarihinde 14:00- 17:30 saatleri arasında İstanbul Nippon Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıya derneğimizi temsilen Gözde Serteser katıldı.

Toplantı AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı’ndan Murat Özçelebi’nin konuşmasıyla başladı. Özçelebi hibe programları ve mali yardım araçları hakkında detaylı bilgi vererek, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Birlik Programları (Erasmus +, Cosme, Horizon 2020 vb.) ve diğer kaynaklardan (Bakanlık, Büyükelçilik destekleri vb.) söz etti.

Özçelebi’ye göre, proje hazırlanırken düşülen yaygın hatalardan biri akıldaki projeyi yazıp göndermek. Oysaki çıkılan teklif çağrıları ardından, çağrıya göre projeyi yazıp başvurmak çok daha doğru bir yöntem. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeri ise çağrıyla birlikte yayınlanan başvuru rehberine uygunluk kriteri. Özçelebi bu rehberde kimlerin başvurabileceği, maksimum hibe bedeli, hangi faaliyetlerin yapılabileceği gibi bütün kuralların belirtildiğini ve başvuruların tüm bu detaylara uygun bir biçimde gerçekleştirildiğinde değerlendirilmeye alındığını dile getirdi. Ayrıca konuşmasında proje işine ilk defa girecekler için Erasmus + hibe programını önerdiğinin altını çizdi.

Fon bulabilmek için takipte olmamız gereken kurum ve kuruluşlar ise şöyle: Kalkınma ajansları, Tübitak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, SODES, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi, Büyükelçilikler (Japonya, İsveç gibi) vb. Özçelebi’den öğrendiğimize göre Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) internet sayfalarından teklif çağrılarını takip edebiliyor ve başvurularımızı buraya gönderdiğimiz gibi sözleşmeyi de bu iki kurumdan biriyle imzalıyoruz. Ayrıca bu sitelerdeki veritabanlarından kazanan projeleri de inceleyebilmemiz mümkün.

Özçelebi’nin ardından TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek) Türkiye ofisinden Ayça Bulut Bican, daha küçük ölçekli mali araçlardan örnekler sunarak başladı konuşmasına. Bunlardan biri insan hakları ve demokrasiyi destekleme ve koruma amacıyla geliştirilen Demokratikleşme ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA/EIDHR). Diğeri ise AB prosedürlerinden kaynaklanan sorunlardan dolayı katılım gösteremeyenlere ulaşmak için bireyleri ya da örgütleri ayni katkılarla destekleyen Sivildüşün Aktivist Destek Programı (www.sivildusun.net). Ayça Bulut Bican fon kaynağı bulmaya çalışırken kurumun derdine, desteklediği projelere ve uygulama kurallarına mutlaka göz gezdirmemiz gerektiğine işaret etti. Son dönemde tek tek grupların destek almasından ziyade, birçok paydaşın bir araya geldiği çok ortaklı projelere destek verildiğini belirterek, ortak bulabilmek için STGM STÖ veritabanı, CSD, TACSO forum ve PADOR gibi pek çok farklı veritabanından örnekler sundu.

Başvuru yaparken özellikle “kim olduğumuzu anlattığımız bölümleri sağlam yazmamız” gerektiğine değinen Ayça Bulut Bican’a göre talip olduğumuz konuda kendimize şu soruları yöneltmemiz gerek:

* Yetkinlik ve nitelik. Bizi farklı ya da gerekli kılan ne?

* Kurumsal kapasite. Şeffaf bir yönetim var mı?

* Mali ve idari yönetim kapasitesi. Gerekli kurumsallaşma sağlanmış mı? Varlığımızı sürdürebilmemiz için ne kadar ve nasıl kaynağa ihtiyaç var?

Son olarak Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Hibe Programları Yöneticisi Tuğçe Bahadır ise AB hibe programlarına başvuru sürecinde planlama başlığı altında dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Proje yazma, planlama sürecini “kurumsal olarak güçlenme süreci, kurumsal öğrenmemize katkı” biçiminde düşünmenin daha doğru olacağını dile getirdi. Temel doküman PRAG’tan (Procurement and Grants for EU External Actions Practical Guide) bahseden ve tüm sorularımızın cevaplarını bu dokümanda bulabileceğimizi belirten Bahadır hibe başvurularında değerlendirilecek Hibe Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve olmak üzere üç belge hakkında detaylı bilgi verdi. Bahadır’a göre bu belgelerden en özenle hazırlanması gerekeni mantıksal çerçeve, çünkü genellikle gerçekçi göstergeler koymakta zorlanıyoruz. Bu nedenle mantıksal çerçeveyi hazırlarken, durum ve paydaş analizi yapmak, hedeflerin önceliklerini saptayıp strateji belirlemek gibi aşamalardan geçmek gerek.