Çeviri Derneği Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

15 Ağustos 2023

Çeviri Derneği’nin 11. Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan tüzük değişikliklerindeki bazı maddelerin İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün talebi üzerine mevzuata uygun hale getirilmek üzere değiştirilmesi amacıyla 09.09.2023 Cumartesi günü saat 14.00’te Demirtaş Mh. Ayrancı Sk. 14, Fatih adresinde yapılması öngörülmüştür.  Toplantı, ilk belirtilen tarihinde çoğunluk sağlanamayacağı göz önüne alınarak 30.09.2023 günü saat 14.00’te aynı adreste ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıdadır.

Çeviri Derneği Yönetim Kurulu

 

Gündem:

  1. Açılış
  2. Başkanlık divanı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi
  3. Tüzük maddelerinde değişiklik önergesinin görüşülmesi
  4. İleriye dönük dernek çalışmaları hakkında görüş ve öneriler
  5. Kapanış