Çeviri Hizmetleri Asgari Birim Ücret Tavsiyesi – 1 Ocak 2023

Son Güncelleme: 08 Ocak 2023

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Çevirmen Ulusal Meslek Standardı  (Seviye 6)’da çevirmen, “ilgili mevzuat veya sözleşme, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri, kalite standartları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde çeviri süreçlerinin iş organizasyonu ile hazırlık faaliyetlerini gerçekleştiren; sözlü çeviri, işaret dili çevirisi veya görsel-işitsel çeviri de dâhil olmak üzere yazılı çeviri faaliyetlerini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişi” olarak tanımlanmaktadır. Karmaşık bilişsel süreçler gerektiren çeviri eylemi, iki dil bilmenin ötesinde süreci tamamlayan farklı bilgi ve becerilerin bu süreçlere yetkin şekilde entegre edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Çevirmenler, yukarıdaki tanımda yer verilen faaliyetleri uygulamaya koymak için çeviri yaptıkları dillerin kültürlerini, çalıştıkları uzmanlık alanlarını ve metin türlerinin dilsel, bağlamsal ve metinsel özelliklerini bilmek zorundadır. Ayrıca çeviri sürecini verimli bir biçimde yürütebilmek ve doğru çeviri kararları alabilmek için bu alanlardaki bilgilerini sürekli çeşitlendirmek, derinleştirmek ve güncel tutmak durumundadır. Dolayısıyla çevirmenlik mesleği aynı zamanda iyi bir araştırmacı olmayı ve mesleki gelişimi sürdürmeyi gerektirir. Kısacası çevirmenlik iki dil bilmenin ötesinde belirli bilgi, beceri, deneyim, yetkinlik ve çoğu zaman özel konu bilgisi gerektiren bir meslektir.

Çeviri Derneği olarak Türkiye’deki çeviri piyasasında profesyonel çevirmenlik mesleğini icra eden kişilerin emeklerinin karşılığı olan ücreti talep ederken referans olarak gösterebilecekleri bir belgenin gerekliliğine inanıyoruz. Düzenli aralıklarla güncellenmesi planlanan bu kısa ama öze yönelik referans fiyat tarifesi, Çeviri Derneği bünyesinde oluşturulan kurulun çalışmaları sonucunda belirlendi. Asgari ücret tavsiyesi aşağıdaki verileri temel almaktadır:

  • Asgari birim ücretler 1-3 yıllık tecrübesi olan bir çevirmenin yapabileceği ve özel bir uzmanlık gerektirmeyen konularda standart metin çevirilerine yöneliktir. Uzmanlık alanında (ör. Tıp, Hukuk, Sosyal Bilimler, vb.) daha özel bilgi gerektiren zorluk düzeyindeki metinlerde ve çevirmenin daha tecrübeli olduğu durumlarda daha yüksek birim ücretler talep edilmelidir.
  • Asgari birim ücretler Türkiye piyasasında çeviri hizmeti sunan çevirmenlerin çalıştığı piyasa koşullarına göre hazırlanmıştır. Yurt dışı piyasasında fiyatlandırma pratikleri daha farklı ve daha karmaşıktır ve yabancı para birimleri üzerinden belirlenmektedir. Bu konu bu aşamada çalışmaya dahil edilmemiştir.
  • Bu tavsiye; BDÇ (Bilgisayar Destekli Çeviri) altyapısı sunan Türkiye’deki çeviri işletmelerine yönelik ticari çeviri hizmeti veren çevirmenler için geçerlidir. Kitap çevirisi ve görsel-işitsel çeviri gibi telife konu alanlardaki çevirilerde Çevbir’in Asgari Fiyat Tarifesi‘nin referans alınmasını öneriyoruz.

Aşağıda çevirmenler için tavsiye edilen asgari birim ücretler, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlidir ve sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca ile Türkçe arasında iki yönlü yazılı çeviri/kontrol faaliyetlerini kapsar:

1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Türkiye’de yerleşik çevirmenlerin Türkiye’de faaliyet gösteren çeviri işletmelerine sundukları hizmet karşılığında talep edilmesi tavsiye edilen asgari birim ücret

 

 
Dil Yönü Birim Ücret
İngilizceden Türkçeye
Almancadan Türkçeye
Fransızcadan Türkçeye
Boşluksuz 1.000 karakter 40 TL + KDV
Kelime 0,20 TL + KDV
Türkçeden İngilizceye
Türkçeden Almancaya
Türkçeden Fransızcaya
Boşluksuz 1.000 karakter 48 TL + KDV
Kelime 0,24 TL + KDV
Saat Ücreti Saat 100 TL + KDV
Makine Çevirisi Düzeltme (MTPE) Standart ücretin %70’i + KDV