Çevirmen Ulusal Meslek Standardı (ÇUMS) ve İngilizce Çevirisi

Mesleki Yeterlik Kurumu çatısı altında uzun süreden beri yürütülen Çevirmen Ulusal Meslek Standardı (ÇUMS) ve Yeterlilikleri çalışmalarında sağlanan gelişmeleri paydaşlarımıza tanıtmak, bu gelişmelerin uygulamaya yansıması süreçlerini izlemek ve dünyada öncü durumda olduğumuz çalışmaların ülkemiz dışında da tanınırlığını artırmak hedefleriyle 2022 yılında Derneğimiz bünyesinde Çevirmenlikte Meslekleşme ve Mesleki Yeterlilikler isimli bir çalışma grubu oluşturulmuştu.

2013 yılında yayımlanan ve 2020 yılında güncellenen ÇUMS’nin (Seviye 6) uluslararası tanınırlığının artırılması amacıyla Standart, Çalışma Grubu üyelerimiz tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Çeviri sürecinde, 2013 yılında yayımlanan ÇUMS’nin (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Kurumu internet sitesinde yayımlanmış olan İngilizce çevirisi dikkate alınmış ve bu metinden de faydalanılmıştır.  Çeviri, düzelti ve son okuma süreçlerinde Çalışma Grubu Koordinatörü Nazan Müge Uysal ve üyeler Alev Bulut, Aymil Doğan, Fatih İkiz ve Çeviri Derneği Başkan Yardımcısı Jonathan Maurice Ross görev almıştır. Çeviri metin için Mesleki Yeterlilik Kurumundan olumlu görüş alınmıştır. 

The National Occupational Standard for “Translator/Interpreter” (Level 6, 2020) has been translated into English by the Professionalization and Vocational Qualifications Working Group of the Translation and Interpreting Association-Turkey (The translation has been approved by the Vocational Qualifications Authority).