Kamuoyu ve Medyayla İlişkilerde ARÇ

ARÇ’ın Acil Mühadale Çalışmaları Sırasında Kamuoyu ve Medya Organlarıyla İlişkisi Hakkında Bilgilendirme

ARÇ üyeleri ve acil müdahale koşullarında ARÇ koordinasyonunda görev yapan gönüllüler, görev sırasında edinebilecekleri özel bilgileri üçüncü kişilerle ve medyayla paylaşmamalıdır; özellikle AFAD’ın ve diğer resmi kurumların sorumluluk alanındaki konularda bilgilerin gizliliğine uyulması esastır. Yerli ve yabancı medyaya bu gibi konularda bilgi verilmesi ilgili kurumun/birimin yetkisindedir.

ARÇ’ın kendi çalışmaları hakkında medya organlarına bilgi verilmesi veya ARÇ’la ilgili olarak sosyal medya mecralarında paylaşım yapılması ARÇ GB temsilcilerinin yetkisindedir.

Afet koşullarında bilgi paylaşımları, özel bir duyarlılığı ve bilinçli davranmayı gerektirmektedir. Bilgi karmaşasına ve bilgi kirliliğine sebep olunmamalı, yanıltıcı olabilecek bilgilendirmelerden kaçınılmalıdır.

Afetzedelerin, yardım yapılan kişilerin görüntülerini ve bilgilerini sosyal medyada veya genele açık başka iletişim ortamlarında izinsiz paylaşmaktan kaçınılmadır; izinli olsa bile (özellikle çocuklar söz konusu olduğunda) kişilerin onurunu zedeleyici tarzda paylaşımlar yapmamaya özen gösterilmelidir.