Uluslararası Çeviri Kolokyumu

ULUSLARARASI DİYALOĞUN ODAĞINDA

BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇEVİRİ

İstanbul 21-23 Ekim 2009

Katkıya çağrı:

Türkiye’de çevirmenleri, çeviri işletmecilerini, çeviribilim akademisyenlerini bünyesinde buluşturan Çeviri Derneği, kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla, İstanbul Üniversitesi’nin de desteği ve işbirliğiyle, “Uluslararası Diyaloğun Odağında Bütün Yönleriyle Çeviri” temasıyla uluslararası bir kolokyum düzenlemektedir.

Günümüzde uluslararası ilişkiler kapsamında yaşanan yakınlaşmaların ve çelişkilerin beraberinde getirdiği iletişim ve iletişimsizlik çevirinin ve çevirmenin konumunu ön plana çıkarmaktadır. Bölgeleşmelerin, kültürler arası iletişim zorluklarının ve önyargıların yarattığı iletişim engellerinin üstesinden gelmede mesleki ve entelektüel konumlarıyla aktif rol oynayabilen çevirmenlerin eylemlerini, zorluklarını ve olanaklarını ele almak, bu bağlamda çevirmenlerin mesleki örgütlenmelerini değerlendirmek ve geliştirmek barış ve adalet arayan dünyamıza yeni açılımlar getirecektir. Anahtar becerilerle donatılmış çevirmenlerin yetişmesinde ve mesleki konumlarının güçlendirilmesinde eğitimin rolü göz önünde tutularak çevirmenlerin eğitimi kolokyumun ağırlıklı konularından biri olarak düşünülmektedir. Bu kolokyumun, kültürlerarası ilişkilerin yeni açılımlara yöneldiği günümüzde kültürlerin kesiştiği bir noktada yer alan konumuyla geçmiş dönemlerden günümüze dek uygarlıkların beşiği olan Türkiye’de gerçekleştirilmesi de ayrı bir anlam taşıyacaktır. Kolokyumda iletişimin aktörleri olan her bölgeden ve her alandan çevirmenlerin, araştırmacıların, kuramcıların, çeviri eğitimcilerinin, kültür ve siyaset alanı uzmanlarının  görüşleri ve tartışmalar kuşkusuz yeni ufuklar açacak nitelikte olacaktır.

Kolokyuma aşağıdaki ana temalar çerçevesinde bildiriler kabul edilecektir:

• kültürlerarası diyalog
o toplumlararası ilişkilerde çeviri
o uluslararası ilişkiler, diplomasi ve çeviri
o iletişimsizlik sorunsalı ve çeviri

• mesleki açılımlar
o insan hakları bağlamında çeviri
o çeviri alanında meslek örgütlenmeleri ve sorunlar
o çeviri ve çevirmen etiği
o çeviri standartları, çevirmen sözleşmeleri ve telif hakları
o yasalar önünde çevirmen

• uygulama alanları
o yazınsal çeviri (düzyazı, şiir, tiyatro)
o dinsel metinlerin çevirisi
o kuramsal metinlerin çevirisi
o bilimsel ve teknik metinlerin çevirisi
o sözlü çeviri
o toplum çevirmenliği

• ideolojik yaklaşımlar
o siyasal metin ve haber çevirisi
o çatışma, savaş ve çeviri
o toplumsal cinsiyet ve çeviri
o etnik kimlikler, azınlıklar ve çeviri

• kuramsal yaklaşımlar
o çeviri kuramları
o çeviri toplumbilimi
o çeviri göstergebilimi
o çeviri ve dilbilim
o çeviri araştırmaları (çeviri tarihi, çeviri eleştirisi)

• çeviride eğitim ve öğretim
o çeviri eğitiminin eski ve yeni paradigmaları
o çeviri eğitimi ve uygulama ilişkisi
o eğitim alanları ve hedefleri
o yüksek öğretimde çeviri öğretimi uygulamaları

Kolokyumun dili Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir. Fransızca ve İngilizceden Türkçeye, Türkçeden Fransızca ve İngilizceye eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

Bildiri süreleri 20 dakikayla sınırlıdır. Buna 10 dakikalık tartışma süresi eklenecektir.

Yaklaşık 400 sözcüklük bildiri özetlerinin yazarın e-mail adresiyle birlikte en geç 12 Aralık 2008 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir:

……………………….. @……………………..

Kabul edilen bildiriler 20 Nisan 2009 tarihinde ilgililere duyurulacaktır. Bildiriler kolokyum düzenleme kurulunca belirlenecek ilkelere göre yazarlarınca basılacak biçimde hazırlanacak ve kurula 30 Haziran 2009 tarihine kadar ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kolokyum kitabına giremeyecektir.

Kayıt ücreti katılımcılar ve dinleyiciler için (……….. euro); öğrenciler için (……….. euro)dur. Bu ücret 3 Temmuz 2009 tarihine kadar aşağıdaki hesaba yatırılmış olmalıdır:

……………. / ……………………………..

Bu ücret kayıt işlemlerini, “hoş geldiniz kokteyli”, bir şehir içi tur ile “veda kokteyli”ni, hava alanından otellere, otellerden kolokyum salonlarına ulaşımı ve “Bildiriler Kitabı”nı kapsamaktadır. “Bildiriler Kitabı” kapanış toplantısında yazarlara sunulacaktır.

Uluslararası Di̇yaloğun Odağında Bütün Yönleri̇yle Çevi̇ri̇ Kolokyumu

Türkiye’de çevirmenleri, çeviri işletmecilerini, çeviribilim akade­misyenlerini bünyesinde buluşturan Çeviri Derneği, kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla, İstanbul Üniversitesi’nin de desteği ve işbirliğiyle, 21– 23 EKİM 2009 tarihleri arasında  “Uluslararası Diyalogun Odağında Bütün Yönleriyle Çeviri” temasıyla uluslararası bir kolokyum düzenlemektedir.

Kolokyuma kayıt şartları, kayıt ücretleri ve otel rezervasyonu, oda fiyatları ile şartları ve yapılması gereken işlemler, Çeviri Derneği tarafından katılımcılara sağlanan hizmetlere ilişkin tüm bilgiler aşağıda verilmiştir

Kolokyum Organizasyon Komitesi