Afette Rehber Çevirmenlik


Kuruluş ve Amaç

Afette Rehber Çevirmenlik (ARÇ) 1999 yılında Marmara Bölgesi’nde çok büyük can ve mal kayıplarına yol açan depremlerin ardından ortaya çıkan ve gönüllülük temelinde faaliyet gösteren bir girişim.

ARÇ’ın amacı afet durumlarında uluslararası iletişimi ve ihtiyaç duyulan çeviri faaliyetlerini amaca uygun ve hazırlıklı biçimde yürütmek. Bu çerçevede hem eğitimler veriliyor, hem de bir organizasyon içinde hareket ediliyor.

Afet ve acil durum çevirmenliğinin kendine özgü gerekleri ve zorlukları var. Bu nedenle çevirmenleri bu tür bir göreve hazırlayacak eğitimler yürütülüyor.

Afet koşullarında çeviri görevleri açısından hayati önemdeki bir diğer nokta, uygun nitelikte çevirmenlerin hızlı biçimde uygun yerde görev alabilmesi:

ARÇ organizasyonu; acil müdahale gereken durumda çeviri ihtiyacını belirlemek, ilgili resmi kurumlarla ve STK’larla bağlantıları kurmak, çevirmenleri yönlendirmek ve göreve giden çevirmenleri desteklemek gibi pek çok faaliyeti içeren süreci yönetmektedir.

ARÇ bu özellikleriyle dünyada da benzeri olmayan bir yapıdır.


ARÇ Çalışmaları

ARÇ girişimi 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nde verilen eğitimlerle başlatılmış, daha sonra acil durum organizasyonu Çeviri Derneği bünyesinde oluşturulmuştur. 2001 Martında Çeviri Derneği ile İstanbul Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle resmi kurumlarca tanınırlığı sağlanmış ve afet planlarında sorumluluk alınmıştır.
Daha sonraki dönemde Hacettepe ve Dokuz Eylül Üniversitelerinden öğretim elemanlarının da etkin katılımıyla eğitimler ülke geneline yayılmıştır.
Şimdiye kadar yüzlerce kişiye çeşitli eğitimler verilmiştir
Eğitimlere koşut olarak organizasyon da genişlemiş ve çeşitli görevler üstlenilmiştir.
ARÇ’ın halihazırda çok sayıda ilde üyeleri ve temsilcileri vardır. Öncelikle örgütlü olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir’de birimler oluşturulmuştur.
ARÇ olarak çok sayıda tatbikata katılınmış, ARÇ kendi bünyesinde çeşitli tatbikatlar gerçekleştirmiştir.
ARÇ yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen çeşitli olaylarda (deprem, yangın, mülteciler, salgın hastalık vd.) ve etkinliklerde (afet müdahalesi kılavuzları, uluslararası toplantılar, akreditasyon sınavları, tatbikatlar vd.) yazılı ve sözlü çeviri faaliyetleri yürütülmüştür. 
ARÇ’ın özellikle etkin olduğu çalışma 2011’de Van ve civarında etkili olan yıkıcı depremdir; burada ARÇ organizasyonu tüm unsurlarıyla müdahale sürecine dahil olmuştur.
ARÇ’ın organizasyon yapısı içinde koordinasyonu Görevlendirme Birimi sağlamaktadır.

ARÇ’a katılım:

Gönüllülerin katılımıyla oluşan ARÇ, akıcı sözlü iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilen herkese açıktır.

ARÇ Görevlendirme Birimiyle iletişime geçebilirsiniz.
(arc@ceviridernegi.org)

Başvuru formu doldurarak organizasyona dahil olabilirsiniz.
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH3ufvYQhTPy5thDS63SoOQ1wtojnHlFs-9-KQr3BOEdGVDg/viewform?usp=sf_link)

Başvuru formunu dolduranlar ARÇ iletişim ağına dahil edilmektedir. Buradan bilgi paylaşımları ve duyurular yapılmaktadır.
Duyurulacak eğitimlere ve diğer etkinliklere katılım sağlayarak ARÇ içinde daha etkin görevlerde yer alabilirsiniz.