2020 Şubat YK toplantısı

Çeviri Derneği Başkan Mesajı

İstanbul 9.06.2009

            İnsanlığı Ortaçağ karanlığından Yeniden Doğuş’a ulaştıran, kültürler ve diller arası buluşmaların, ilişkilerin, etkileşimlerin ve düşüncenin kaynağı olan çeviri olgusu tarih boyunca olduğu gibi bugün de düşüncenin, bilimin, teknolojinin temelindeki olmazsa olmaz yerini aynı düzeyde korumakta. Günümüzde bir toplum çeviri dünyasına önyargısız açılımı oranında çağdaş uygarlık bilincine ulaşabilmekte. Bu evrensel olayın merkezinde bulunan çevirmenler de rollerinin öneminin giderek daha çok farkına varmakta ve tüm dünyada çeviri derneklerinin çatısı altında örgütlenmekte, ciddi bir güç oluşturmaktalar.

Ülkemizde ve yurt dışında çalışan tüm çevirmenlere, akademisyenlere, çeviriyle ilgilenen herkese açık, Çeviribilim Bölümlerinde okuyan öğrencilerin de aday üye olabilecekleri bir sivil toplum kuruluşu olan Çeviri Derneği 1999’daki kuruluşundan bu yana ülkemizde bir çevirmenlik bilinci yaratma, çevirmenler arasında bir dayanışma odağı oluşturma, birleştirici bir görev üstlenme, uzmanlık geliştirme merkezi olma, alana yönelik etkinlikler ortamı yaratma çalışmalarını sürdürmektedir.

 2005 Tampere Kongresinden beri FİT (Uluslararası Çevirmenler Federasyonu) üyesi olan Çeviri Derneği Türkiye’de de bir Çevirmenler Federasyonu kurulmasına öncülük etmektir.

Çeviri Derneği, bu arada, ifade özgürlüğü ve telif hakları alanlarındaki uygulamaların Türkiye’de de evrensel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlama çabası içindedir. Bu amaçla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun “İşlenmeler ve Derlemeler” başlıklı 6. maddesi ile 5187 sayılı Basın Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin tüm metnini FİT Bildirgeleri ile UNESCO ve Avrupa Birliği ilkeleri doğrultusunda evrensel kabule uygun olarak yorumlanmasının sağlanmasına çalışılmaktadır.

Çeviri Derneği’nin bir başka amacı da telif hakları konusunda çevirmenleri ve işverenleri bilinçlendirmek, çevirmen haklarını evrensel ilkeler doğrultusunda savunmaktır. Bu çalışmalara temel oluşturan evrensel ilkeler de FİT Bildirgeleri kapsamında sitemizde bulunmaktadır.

Çeviri Derneği’nin bir başka önemli etkinliği de ARÇ (Afette Rehber Çevirmenlik) örgütlenmesidir. 1999 depreminde Türkiye’ye gelen yabancı yardım kuruluşlarıyla yaşanan iletişim sorunlarını çözmek için oluşturulan bu birim konusunda ayrıntılı bilgiye sitemizden ulaşılabilir.

Sürekli düzenlenen paneller, konferanslar, genel toplantıların yanı sıra gerçekleştirilen etkinliklerden biri de her yıl 30 Eylül Dünya Çevirmenler Günü dolayısıyla çeviri alanına değerli katkıları olmuş bir çevirmene verilen “Onur Üyeliği”dir. Bu konuda da ayrıntılı bilgiye sitemizden ulaşılabilir.

Etkinliklerimizin en önemlilerinden biri de 21-23 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümüyle birlikte İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Uluslararası Çeviri Kolokyumu’dur. Dünyanın dört bir yanından gelecek yüzün üzerindeki katılımla gerçekleştirilecek bu Kolokyum çeviri alanına evrensel bir açılım niteliğinde olacaktır.

On yılı geride bırakan Çeviri Derneği üyelerinin her zamanki destekleriyle misyonunu

Sürdürmeyi ve yeni üyelerle daha da güçlenerek çevirmenlik mesleğini ileriye taşımayı hedeflemektedir. İstanbul 9.06.2009

Saygılarımla,
Çeviri Derneği Başkanı
Prof.Dr. Hasan Basri Anamur