Çeviri Derneği’ne neden üye olunmalı ?

Düzenli bir etkinlik olarak herhangi bir alanda çevirmenlik (yazılı veya sözlü, yazınsal veya sektörel vd.), redaktörlük, çeviri işletmeciliği veya yayıncılığı yapan veya çeviribilim alanında akademisyenlik yapan biriyseniz; kısacası profesyonel anlamda çeviri dünyasının içindeyseniz…

Birikimlerinizle aramıza katılmanızı isteriz…

* Çeviri Derneği 16 yılını geride bırakmış bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizde çeviri alanında örgütlenmenin öncü girişimlerindendir. Çevirinin tüm alt alanlarını ve taraflarını biraraya getiren ilk ve tek kuruluş özelliğini taşıması da mesleğin örgütlenmesinde Çeviri Derneği’ne özel bir yer kazandırmaktadır.

* Çeviri Derneği’ne üye olduğunuz zaman hem sizinle aynı etkinliği yapanlarla, hem de çeviri alanının diğer etkinliklerinde birikim sahibi kişilerle birarada bulunma, deneyim ve bilgi paylaşma, ilişkilerinizi geliştirme ve alanın sorunlarını farklı perspektifler açısından tartışma olanağı bulacaksınız. Diğer üyelerle bire bir ilişkilerde, Dernek’in düzenlediği seminer ve çalışma gruplarında, çalıştaylar ve kolokyumlarda entelektüel bir paylaşım ortamı bulacaksınız.

* Çeviri alanında bir meslek birliğine veya aynı gruptan üyelere açık bir başka derneğe üyeyseniz, Çeviri Derneği’ne üyeliğinize engel bir durum yoktur; Çeviri Derneğine üyeliğiniz o örgütlerdeki temsil ve etkinlikleri tamamlayıcı bir işlev yerine getirecektir.

* Çeviri alanında kendini kanıtlamış kişilerin öncülüğü ve katılımıyla kurulmuş olan Çeviri Derneği’ne üyelik yeni üyeler için de bir nitelik referansına dönüştürebilmektedir.

* Çeviri Derneği, Uluslararası Çevirmenler Birliği FIT’in üyesidir. Çeviri Derneği’ne üyeliğiniz size FIT üyeliğini de kazandıracaktır (gerekli başvuruyu yapmanız koşuluyla). Uluslararası ortamda tanınırlık ve güvenilirlik açısından FIT üyeliği yaygın ve saygın bir referans oluşturmaktadır.

* Ülkemizde Çeviri Derneği birçok kurum ve kuruluş tarafından bilinmekte ve ciddiye alınmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, İhale Kurumu nezdinde Çeviri Derneği’nin görüşlerine başvurulmakta ve kurullara üye göndermesi istenmektedir. Sizin üyeliğiniz hem bu konularda yakından bilgilenmenizi hem de yapılan resmi ve gönüllü çalışmalara etkin olarak katılmanızı sağlayabilecektir.

* Çeviri Derneği üyeliği, meslek içi eğitim konusundaki olanakları yakından izlemenizi ve bunlardan kolaylıkla yararlanmanızı sağlayacaktır. Meslek içi eğitimin ilk adımı olarak seminerler ve çalıştaylar (deneyimli çevirmen ve işletmecilerin ve çeviribilim alanındaki akademisyenlerin katılımıyla) Dernek bünyesinde samimi bir ortamda ve ücretsiz olarak öteden beri gerçekleştirilmektedir.

* Çeviri alanında yaşayacağınız bir sorun veya ihtilaf durumunda dayanışma olanağı bulacaksanız ve Dernek’in sizin hakkınızın savunulması veya uzlaştırıcı işlevinden yararlanabilirsiniz.

* Çeviri Derneği yeni katılımları teşvik eden, katılımcılığa önem veren ve farklı çıkarları temsil eden üye profilleri ararsında iletişimi ve ortak paydayı sağlayabilmiş bir kuruluştur. Dernek’e üyeliğiniz sizin de etkin katılım olanağı bulmanız ve kısa sürede çalışmalarda ve yönetimde yer alabilmeniz demektir.

* Çeviri bölümünde öğrenciyseniz üye olmadan Derneğin çalışmalarına katılabilirisiniz; böylece daha eğitim süreci içinde alandaki gelişmelerden haberdar olabilir, ilgili kişilerle alışveriş içine girebilirsiniz; çalışmalara etkin katılımla dahil olarak gelişimizi güçlendirebilir ve mesleğe girip Dernek üyesi olduğunuzda Dernek’te önemli sorumlulukları daha çabuk yüklenebilirsiniz. …

sözü daha fazla uzatmadan diyoruz ki: Dernek’in amaçlarıyla hemfikirseniz ve nitelikleriniz Dernek’in beklentileriyle uyumluysa üye olun, sonrasında da başkalarına referans olun…