SİZ DE ÜYE OLABİLİRSİNİZ…

Düzenli bir etkinlik olarak herhangi bir alanda çevirmenlik (yazılı veya sözlü, yazınsal veya sektörel vd.), redaktörlük, çeviri işletmeciliği veya yayıncılığı yapan veya çeviribilim alanında akademisyenlik yapan biriyseniz; kısacası profesyonel anlamda çeviri dünyasının içindeyseniz…

Birikimlerinizle aramıza katılmanızı isteriz.

Tam üyeliğe; Derneğin amacını benimseyen, yasal engeli bulunmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, çevirinin tüm alanlarından 18 yaşını bitirmiş profesyonel çevirmenler, redaktörler, çeviri alanlarında çalışan akademisyenler ve araştırmacılar, çeviri işletmecileri gibi alanında uzmanlaşmış her paydaş başvurabilir.

Danışman üyelik; çeviri alanında yüksek yetkinlik düzeyine gelmiş ve bu alanda en az 10 yıllık nitelikli birikime sahip ve en az 3 yıl Dernek tam üyeliğinde bulunmuş kişiler arasından, Danışma Kurulu’nun veya onun yetkilendirebileceği bir alt komisyonun görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Danışman üyeler Danışma Kurulu ile Etik ve Uzlaşı Kurulu üyeliği ve Derneğin kurumlar ve kamuoyu nezdinde temsilini gerektiren çalışmalarda yer alma yeterliliğine sahiptir.

Onur üyeliği; çeviri alanı içinde veya dışındaki çalışmalarıyla çeviri alanına değerli katkılarda bulunmuş birikimli ve başarılı kişiler arasından Danışma Kurulu’nun görüşü ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla seçilirler; ayrıca Ödül Yönetmeliğine uygun olarak seçilen Çeviri Derneği Ödüllerinin sahipleri aynı zamanda onur üyesi olurlar. Onur üyeliği seçme seçilme hakkı ve aidat yükümlülüğü getirmez.