Çevirmen Yeterlilikleri Görüşe Açıldı

Çevirmenleri, çeviri eğitim kurumlarını, çeviri işletmecilerini ve çeviri hizmeti satın alıcılarını çok yakından ilgilendiren Çevirmen Yeterlilikleri MY Kurumunun onayı ve İstanbul Üniversitesi’nin koordinasyonuyla görüşe açıldı.
2013 yılında tamamlanan ve resmi gazetede yayınlanan, 2018 yılında revize edilen 6. Seviye Çevirmenlik Meslek Standardının resmi gazetede yayınlanmasından sonra, İstanbul Üniversitesinin Koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları ÇD, ÇİD, TKTD, ÇEVBİR ve YAYBİR ‘in temsilcisi ve uzmanlarından oluşan Eşgüdüm Çalışma Komisyonu tarafından 6 ayrı kategoride (Özel Alan Çevirmeni, Konferans Çevirmeni, Yerelleştirme Çevirmeni, Toplum Çevirmeni, İrtibat Çevirmeni, İşaret Dili Çevirmeni) Çevirmen Yeterlilikleri hazırlandı.