ARÇ Nedir?

 • ARÇ (Afette Rehber Çevirmenlik), bir afet durumunda Türkiye’ye gelecek yabancı arama kurtarma ekiplerine ve diğer yardım kuruluşlarına çeviri hizmeti vermek üzere kurulmuş gönüllü bir organizasyondur. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 deprem deneyimlerinin ardından birçok çevirmen, yabancı ekipler, yerel yetkililer ve insanlar arasında gereken acil iletişimi sağlamak için İstanbul Üniversitesi’nin öncülüğü’nde ve Çeviri Derneği’nin çatısı altında, İstanbul Valiliği ile imzalanan protokolle 2000 yılı itibari ile çeviri alanında eğitim ve çalışmalarına başlamıştır.

ARÇ nasıl çalışır?

 • ARÇ üyeleri, Türkiye’ye yabancı yardım ekiplerinin gelmesini gerektirecek deprem ya da benzeri büyük afet hallerinde harekete geçmektedir.
 • Çevirmenler kriz merkezlerine ve/veya yabancı ekipleri karşılamak ve yardımcı olmak üzere havaalanlarına gider.
 • İstanbul Valiliği ile imzalanan protokol ile ARÇ organizasyonu ve üyeleri resmi afet yönetim sistemi içinde görev almaktadırlar.

ARÇ üyeleri ne tür bir eğitim alıyor?

 • Çevirmenlerin bir yabancı dili iyi bilmenin yanında bir afet durumunda işlerin nasıl yürüdüğü hakkında belli bir düzeyde bilgi sahibi olması beklenmektedir.
 • Bu amaçla ARÇ adayları, arama kurtarma çalışmaları hakkında temel bilgi edinmelerini sağlayan arama kurtarma, ilkyardım, afetten sonra yardım çalışmalarını daha iyi anlamalarını ve daha etkili çalışabilmelerini sağlayacak seminerlere katılırlar.
 • Eğitim sırasında her bir adayın kendi yabancı dilinde (dahaçok İngilizce, Almanca, Fransızca veArapça) terminoloji ve sözlü çeviri çalışması da yapılır. Son aşamada, ARÇ içinde ya da diğer arama kurtarma ve yardım kuruluşlarıyla birlikte yapılan senaryo çalışmaları ve tatbikatlarla ARÇ gönüllüleri gerçek koşulları kısmen de olsa yaşayarak göreve hazır hale gelirler. 
 • E-posta: arc@ceviridernegi.org

AFETTE REHBER ÇEVİRMEN (ARÇ) ÇALIŞMALARINA 

GÖNÜLLÜ OLARAK KATILMAK İÇİN

 • Bir yabancı dili çok iyi düzeyde bilmek (sözlü olarak akıcı kullanabilmek),
 • Afet durumlarında harekete geçebilmek, görev alabilcek durumda olabilmek,
 • Çeviri Derneği ARÇ Organizasyonu’yla koordinasyon içinde hareket etmek yeterlidir.
 • Sözlü iletişim kuracak düzeyde yabancı dil bilen herkes potansiyel ARÇ gönüllüsüdür. 
 •  Siz de bu gruptaysanız afet olmasını beklemeden ARÇ çalışmalarına dahil olabilirsiniz.

ARÇ gönüllüsü olmak istiyorsanız 

 • ARÇ başvuru formunu doldurduktan sonra, ARÇ iletişim ağına dahil edilirsiniz. 
 • 1 günlük ARÇ gönüllüsü seminerinden yararlanabilirsiniz.
 • ARÇ gönüllüsü olarak bizlere katılın, çevrenizdeki uygun nitelikteki kişileri bilgilendirin.