Çeviri Derneği -İstanbul Üniversitesi Konferansı

Çeviri Eğitimi ve Çeviri Dünyası

18 ARALIK 2008 PERŞEMBE

09.15 Kayıt ve Açılış

Şafak Ural

İ.Ü. Rektör Yardımcısı

Korkut Tuna

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı

 “Çeviri Eğitimi ve Çeviri Dünyasından Ne Anlıyoruz?”

Emel Ergun

Çeviribilim Bölümü

Fransızca Mütercim Tercümanlık

Anabilim Dalı Başkanı

  1. Oturum

Oturum Başkanı:  Hasan Anamur

10:00-10:20         Bahar Çotur

                               “Konferans Çevirmenliğinde Meslek Örgütünün İşlevi”

10.25-10.45           Osman Kaya

                               “Çeviri Sektöründe Meslekleşme ve Örgütlenme”

10.45-11.00           Kahve Arası

  • Oturum

Oturum Başkanı:  Nilüfer Tapan

11:00-11:20           Mehmet Moralı 

“Çevirmenlerin Mesleki Örgütlenmelerinin Yayın Dünyası ve

Çeviri  Eğitimi Üzerine Etkileri”

11:25-11:45            Sertaç Canpolat

                               “Altyazı ve Dublaj Çevirisi: Küreselleşen Serbest Piyasanın                                       Türkiye Özelindeki Ucuz İşgücünde Mesleki Sorunlar”

12:00 – 13:00       Öğle Yemeği

        3.    Oturum

                Oturum Başkanı: Işın Bengi

13:00-13:20          Hasan Anamur

                               “Çevirmen Olunur mu? Çevirmen Doğulur mu?”

13:25-13:45           Dilek Yazıcı

                               “Çeviri Eğitimi ve Staj Uygulaması”

13:45-14:00          Kahve Arası

4.     Oturum

         Oturum Başkanı: Yusuf Eradam

14:00-14:20          Aydın Arıtan 

               “Resmin Bütününü Görmek”          

14:25-14:45           Hülya Kaya

                       “Yazın Çevirisinde Çevirmen ve Yayınevlerinin Farklı Tutumları”

14:50-15:10           Eyüp Sarıtaş

                               “Türkiye’de Akademik Çince Çeviriler ve Sorunlar”

15.15-15.30            Kahve Arası

15:25-16:25           Panel: “AB Sürecinde Çeviride Kalite  Standartları”

 Yöneten: Kal- Der ‘den uzman

 Işın Bengi, Osman Kaya, Turgay Kurultay

19 ARALIK 2008 CUMA

  1. Oturum

Oturum Başkanı: Fusun Ataseven

10.00–10.20              Ayşe Banu Karadağ

                               “Edebiyatta Tercümenin Rolü’nün Çeviri Eğitimi Açısından                         İrdelenmesi”

10.25–10.45               Sevcan Yılmaz

                               “Çeviribilimdeki Paradigma Değişikliğinin Çeviri Kuramı                              Eğitimine Yansımaları”

10.45–11.00               Kahve Arası

  1. Oturum

Oturum Başkanı: Okşan Atasoy

11.00–11.35                Eylem AlpRana Kahraman

                               “Mülteci Çevirmenliği Sorunlarının Çeviri Eğitimi Açısından                       Tartışılması”

11.40–12.00               Esra Özkaya Saltoğlu

                               “Konferans Çevirmenliği Eğitiminin Sınırları ve Sorunlarının                      Tartışılması”

12.00–13.15               Öğle Yemeği

  • Oturum

        Oturum Başkanı: Elif Daldeniz

13.15–13.35        Sabri Gürses

                               “Eğitim, Bilgi Kaynakları ve Çeviri Pratiği Arasındaki İlişki”

13.40–14.05       Sinem Canım

                               “Çeviri Endüstrisinin Bugünkü Koşulları ve Terminoloji                                Yönetimi”

14.10–14.25        Kahve Arası

  • Oturum

        Oturum Başkanı:  Emine Demirel

14:25-14:45        Neslihan Demez

                               “Akademik Çeviri Eğitimi ve Çeviri Piyasası Etkileşimi”

14:50-15.10         Taner Karakoç

                               “Halkla İlişkiler Bağlamında Basın Duyurusu Metinlerinin                           Çevirisi”

15:15-15:35         Turgut Ağar

                               “Çeviri Eğitiminde Uzmanlık Alanı Dersleri”

15:40-15:55        Kahve Arası

16.00- 17.00       Panel: “Yayıncılık Dünyası ve Çeviri Sorunları”

                               Yöneten: Çağlar Tanyeri

                               Serhat Baysan, Mehmet Moralı, Betül Parlak, Necdet Neydim