Kültürün Temeli Çeviridir

BASIN BİLDİRİSİ

Çevirmen günah keçisi değildir

Çevirmen bir düşüncenin, bir eserin elçisidir

Elçiye de zeval olmaz diyoruz

O nedenle de ÇEVİRİ DERNEĞİ olarak son günlerde kimi yayınlara, yayıncılarına ve çevirmenlere karşı başlatılan yasal kovuşturmaları şiddetle protesto ediyoruz.

51 ülkenin çeviri derneklerini çatısı altında toplayan ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER FEDERASYONU (FİT) üyesi olan ÇEVİRİ DERNEĞİ, 2007 yılı sonlarında da, çevirmenlere yönelik benzer kovuşturmalar dolayısıyla “TERCÜMANA ZEVAL OLMAZ” başlığıyla bir basın kampanyası gerçekleştirmiş, çevirinin kültürler arası kopmaz bir uygarlık bağı, çevirmenin de bu ilişkinin elçisi / tercümanı olduğunu vurgulamış, bu uygulamaları kınamıştı.

ÇEVİRİ DERNEĞİ, kamuoyuna ve ilgililere, 1953’te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO çatısı altında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 Devlet tarafından kurulan FİT’in çevirmen hakları konusundaki temel ilkesini bir kez daha hatırlatır: “Bir düşünce yaratımı olan çeviri düşünce eserlerine tanınan korumadan yararlanır”.

UNESCO’nun 18. Genel Konferansında, Örgüte üye Devletler tarafından imzalanan aşağıdaki bağlayıcı karar da unutulmaktadır: “Kültür ve gelişme alanında üstlendikleri görevi yerine getirmelerini sağlamak için çevirmenleri korumak UNESCO’nun temel ilkelerdendir”. Bu karar çerçevesinde üye Devletler ülkelerindeki uygulanmaları belirli tarihlerde UNESCO Genel Konferansına rapor halinde bildirmek durumundadırlar.

ÇEVİRİ DERNEĞİ olarak UNESCO’nun kurucu üyelerilerinden ve Avrupa Birliği’ne adaylığını sürdüren Türkiye gibi bir ülkede yayıncılara ve çevirmenlere, dolayısıyla da okurlara karşı girişilen kovuşturmaların çağdaş düşünceye aykırı olduğunu bir kez daha vurguluyor, yasalarda gerekli değişimlerin yapılması ve ilgililerin harekete geçmesi için çağırıda bulunuyoruz. İstanbul, 26.05.2009

ÇEVİRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU