2005-2008 – Çeviri Derneği Etkinlikleri

ÇEVİRİ DERNEĞİ

2005-2008 YILLARI ETKİNLİKLERİ

İstanbul, 15.05.2009

            1999 yılında teknik ve yazınsal çevirmenler, üniversitelerin çeviri bölümleri öğretim elemanları ve çeviri işletmecilerinin bir araya gelmeleriyle çeviri alanında meslek kurallarının geliştirilmesi, çevirmenlerin çalışma koşullarının uluslararası ilkelere göre  belirlenmesi ve uygulamaya konması, bu uygulama sürecinin izlenmesi, işverenlerle ilişkilerin bu ilkelere göre düzenlenmesi, etik ilkelerin saptanması ve uygulama alanına konması ve çevirmenlik mesleğinin yüceltilmesi amacıyla kurulan ÇEVİRİ DERNEĞİ tüm üyelerinin katkılarıyla bu alandaki çalışmalarını ve etkinliklerini sürdürmektedir.

 • ÇEVİRİ DERNEĞİ 2005 yılından beri FİT (ULUSLAR ARASI ÇEVİRMENLER FEDERASYONU) üyesidir ve ülkemizdeki tek FİT üyesi dernektir. Dernekbaşkanı Hasan Anamur 2005-2008 yılları arasında FİT Yürütme Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Bu tarihler arasında derneğimiz üyelerinden Alev Bulut FİT İnsan Hakları Komitesi, Beki Haleva FİT Yazın Komitesi, Şirin Okyavuz Yener de Eğitim Komitesi’nde görev üstlenmişlerdir.
 • ÇEVİRİ DERNEĞİ üyelerine bütün ülkelerde geçerli FİT KİMLİK KARTI verme yetkisine sahiptir.
 • ÇEVİRİ DERNEĞİ kuruluşunun 10. yılını kutlamak amacıyla 21-23 Ekim 2009 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi’nin de desteğiyle bir  ULUSLARARASI ÇEVİRİ KOLOKYUMU düzenlemektedir. Bu kolokyuma önemli sayıda katılımın olacağı anlaşılmaktadır. Kolokyumla ilgili Türkçe, Çince, Fransızca ve İngilizce çağrı duyuruları ÇEVİRİ DERNEĞİ Standından alınabilir.
 • ÇEVİRİ DERNEĞİ 27. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’na da iki etkinlikle katılmaktadır:

1 – PANEL:    3 KASIM 2008    14:45-15:45    HEYBELİADA SALONU

                        “1968 öncesi ve sonrası çevirmen hakları ve sorumluluklar”

Yöneten: Prof. Dr. Işın Bengi / Konuşmacılar: Mahir Boyacıoğlu,  Sakine Eruz, Av. Turgut Ağar

 • ÇEVİRİ DERNEĞİ önceki yıllarda da  aşağıdaki panelleri düzenlemiştir:

1 –       « Tiyatro eserlerinde çeviri sorunsalı »

Yöneten: Hasan Anamur / Konuşmacılar: Özdemir Nutku, Seçkin Selvi, Fakiye Özsoysal

12 Ekim 2005 / 24. TÜYAP Kitap Fuarı

2 –   « Avupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye’de uzmanlık çevirisinin önemi“

Yöneten: Osman Kaya / Konuşmacılar: N. Arısan, B. Uysal, Z. Bekdik, C. Baydarol

            13 Ekim 2005 / 24. TÜYAP Kitap Fuarı

3 – “Çevirinin toplumsal – ekinsel gelişim üzerindeki genel etkisi”

Konuşmacılar: Işın Bengi, Turgay Kurultay, Osman Kaya)

13 Kasım 2005, Türkiye’de Sektörel Hizmetler Fuarı

            4 – “Yazar hakları ve uygulama sorunları“

Yöneten : Hasan Anamur / Konuşmacılar : Av. Turgut Ağar, A. Orhan Azizoğlu, A. Sabri Kuşkonmaz

Kasım 2006 / 24. TÜYAP Kitap Fuarı

2 – STANDLAR:

ÇEVİRİ DERNEĞİ’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da derneklere ayrılan alanda açtığı standdaderneğin tanıtımı yapılmakta ve üyelik başvuruları alınmaktadır,

3 – BASIN KAMPANYALARI :

ÇEVİRİ DERNEĞİ 2006 ve 2007 yıllarında iki önemli basın kampanyasına öncülük etmiştir:

1 – “ÇEVİRMENE ZEVAL OLMAZ!” (2006)

Çevirmen haklarını korumak, Türkiye’de çevirmenlere uygulanan yasal yaptırımları protesto etmek için Konferans Tercümanları Derneği ve Kitap Çevirmenleri Birliği’yle birlikte hazırlanan ve sürdürülen bu basın kampanyası çeviri ve yayın alanındaki başlıca dernek, sendika ve birliklerce de desteklenmiş, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti salonunda basına açıklanmış, haber olarak yazılı ve sözlü medyaya yansımıştır.

2 – “ÇEVİRMENİN ADI YOK” (2007)

Çevirmenlerin, bu “ikinci yazarlar”ın adlarını kitap kapaklarına, oyun afişlerine… koymayı ihmal eden yayınevlerinin, tiyatroların dikkatlerini bu konuya çekemk için yine Konferans Tercümanları Derneği ve Kitap Çevirmenleri Birliği’yle birlikte düzenlenen bu basın kampanyası da yankı uyandırmıştır.

 • ÇEVİRİ DERNEĞİ konferanslar düzenlemektedir. Bunlardan sonuncusu İ.Ü. Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi ve üyemiz Sakine Eruz tarafından “Doğu’daki Batı: Osmanlı İmparatorluğunda çokkültürlülük. Dil Oğlanları ve Drogmanlar” konusunda Pera Müzesi’nde, daha sonra da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (30 Mayıs 2008) verilmiştir.
 • ÇEVİRİ DERNEĞİ 2009 yılından itibaren çevirmenlik staj programları düzenlemeyi planlamaktadır.
 • ÇEVİRİ DERNEĞİ’nin önemli ve sürekli etkinliklerinden biri de ARÇ’tır. (AFETTE REHBER ÇEVİRMENLİK). 1999’da yaşanan deprem felaketi sürecince yabancı yardım ekipleri ile Türk ilgililer arasındaki iletişim kopukluğunu çözümlemek için düşünülmüş ve gerçekleştirilmiş bu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki ARÇ bülteninde bulabilirsiniz.
 • ÇEVİRİ DERNEĞİ kuruluşundan bu yana Türkiye’de çeviri alanına sürekli ve önemli katkıları olmuş çevirmenlere ONUR ÜYELİĞİ payesi vermektedir. 2000 yılından bu yana ÇEVİRİ DERNEĞİ ONUR ÜYELİĞİ payesi olan çevirmenlerin adları aşağıda belirtilmiştir:
  • Aykut Kazancıgil / Tahsin Yücel / Vedat Günyol / Gönül Suveren / Cevat Çapan / Şahap Barker / Zeynep Bekdik / Atila Tolun / Seçkin Selvi

ÇEVİRİ DERNEĞİ üyelerinden aldığı güçlü destekle çeviri alanında kurulmuş öteki dernek ve birliklerin katılımlarıyla Türkiye’de bir ÇEVİRMENLER FEDERASYONU kurmayı amaçlamaktadır.

Çevirmenlik Mesleğinin belgelendirmesi için T.C.Meslekte Yeterlilik Kurumu ile ortaklaşa çalışmak ve akreditasyon alabilmek maksadıyla yapılan çalışmalar başlatılmış, bu konuda Bir Komisyon kurulmuş (Osman Kaya, Turgay Kurultay, Sakine Eruz, A.Nihal ….   ) ve mesleki çalışmalar bütün boyutu ile ele alınmış, eğitim, değerlendirme ve sertifikalandırma konuları ayrıntılı olarak raporlanmıştır.

Üniversitelerin ve MYO ‘ların  çeviribilim bölümlerine gidilerek meslekleşme, çeviride kalite ve örgütlenme anlatılmıştır.

Ülkemizde çeviri sektöründe kalite standartlarının  geliştirilmesi, tanıtılması ve be- nimsenmesi hussunda TSE ile ortak çalışmalara devam edilmiş,bu konuda kurulan Çeviri Hizmetleri Standardı Ayna Komitesi içinde yer alınmış, dernek adına görüş bildirilmiş ve katkı sağlanmıştır.

Kamu ihale kurumunun talebi üzerine çevirmenlik ve yeminli çevirmenlik konusunda

Bir  çalışma yapılmış ve bu çalışma raporu T.C. KİK’e bildirilmiştir.