2021-2023 Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Kısa Biyografileri

YÖNETİM KURULU

Başkan Sâkine Eruz

Almanya’da ve Türkiye’de İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Alman Dili ve Edebiyatı eğitimi almıştır. Almanya’da eyalet onaylı mahkeme çevirmeni olarak görev yapmış ve on yıl çeviri işletmesi yönetmiştir. 1986 – 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında ve Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde çalışmıştır. Doçentliğini 2004 yılında çeviribilim alanından almıştır. İ.Ü. Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanlığı, 2014 – 2017 İzmir Yaşar Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2019 bahar döneminde Graz Üniversitesi Çeviribilim Bölümünde konuk öğretim üyesi olarak ders vermiştir. 1999’da kurulan ve kurucu üyesi olduğu Çeviri Derneği’nin şu anki Başkanıdır. Yurtiçinde ve yurtdışında (Almanya, Avusturya, İtalya) çeviri tarihi üzerine çok sayıda sergi açmış ve söyleşiler yapmıştır. Graz Üniversitesi’nde halen daimi bir sergisi bulunmaktadır. Çalışma alanları hukuk çevirisi, edebiyat çevirisi, çeviri amaçlı metin çözümlemesi, çeviri edinci, çeviri tarihi, kent tarihi, Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyetinde çeviri etkinliği üzerinedir. Bu alanlarda kitapları ve yayınları bulunmaktadır.

Başkan Yardımcısı Mesut Sürücü

1982 yılında Nevşehir’de doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 2001 yılında Avusturya’ya yerleşti. Aynı yıl Viyana Teknik Üniversitesi Enformatik bölümünde başladığı lisans eğitimini 2004 yılında yarıda bıraktı ve bir süre çeşitli işlerde çalıştı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü’nü kazandı. 2010 yılında Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından ülke çapında ilk kez düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması’nda Almanca dalında ikincilik ödülünü kazandı. 2009 yılında başlayan çevirmenlik hayatı, 2011 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Almanca-Türkçe ve İngilizce-Türkçe dil çiftlerinde ilerledi. Altyazı çevirisi ve teknik çeviri başta olmak üzere tıp, yazılım, hukuk, iktisat gibi alanlarda çevirmenlik, editörlük ve proje yöneticiliği görevlerini yürütmeye devam etmektedir.

Genel Sekreter Turgay Kurultay

1955 Gaziantep doğumlu, orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Almanya ve Türkiye’de jeoloji, yabancı dil öğretmenliği ve germanistik dallarında lisans ve lisansüstü öğrenimi gördü, tezlerini çeviri eleştirisi ve çeviri eğitimi konusunda yaptı.

1979’dan itibaren yazınsal ve düşünsel kitapların yanısıra iktisat, hukuk, teknik ve genel kültür alanlarında metinlerin çevirmenliğini ve editörlüğünü yaptı.

1984’ten itibaren üniversitede çeviri alanı ağırlıklı olmak üzere akademisyenlik yaptı. Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde kadrolu ve misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Metis Çeviri başta olmak üzere çeviri ve çeviribilim alanlarında çeşitli dergilerde yayın kurulu üyeliği ve hakemlikler yaptı.

Çeviribilim, dilbilim-çeviribilim ilişkisi, çeviri eğitimi, çeviri edebiyat, çocuk edebiyatı, kültürel alımlama ve bilgi transferi gibi çeşitli konularda araştırma ve yayınları var.

Çeviri Derneği’nin ve Afette Rehber Çevirmenlik çalışmalarının kurucu üyesi, Çevirmenler Meslek Birliği’nin üyesi. Çeviri Derneği yönetim kurulunda 2009-2011 döneminde üye, 2011-2013 döneminde başkan olarak görev yaptı. ISO TC 37 Türkiye Ayna Komite’de ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Çevirmen Meslek Standardı Çalışma Grubu’nda üye olarak ve 2019 yılında taslakları yayınlanan çevirmen yeterliliklerinin yazılmasını gerçekleştiren Eşgüdüm Grubu’nun koordinatörlüğünde yer aldı.

Ayrıntılı biyografi için tıklayınız

Sayman Hamid Aydın

1980 yılında İstanbul’da doğan Hamid Aydın, 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetten hemen sonra çeviri sektörüne girdi. İngilizce ve Türkçe dilleri arasında teknik çevirmen, editör, proje yöneticisi, altyazı çevirmeni gibi pozisyonlarda tam zamanlı olarak görev aldı. 2017 yılında kullanıma sunduğu terimce.com İngilizce-Türkçe sözlük çalışması ve terimce blog üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir. 2021-2023 döneminde Çeviri Derneği Yönetim Kurulunda saymanlık görevini ve Çeviri Derneği Blog sayfası koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Gaga

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans (2007), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim bölümünden yüksek lisans (2011) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim bölümünden doktora (2019) dereceleri aldı. Akademik yaşamına 2010 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda öğretim görevlisi olarak başladı. 2014-2020 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 2020 yılında İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmış, 2021 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde görev almıştır. Halen İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Akademik hayatı süresince çeviri kuramları ve teknikleri, yazılı medya çevirileri, görsel-işitsel çeviri, altyazı çevirisi, çeviri teknolojileri, çevirmenler için Türkçe gibi çeşitli alan derslerinin yanı sıra İngilizce ve Yabancılar için Türkçe dil dersleri vermiştir. Akademik araştırma ve çalışma alanları arasında görsel-işitsel metin çevirisi ve erişilebilirlik, altyazı çevirisi, çeviri teknolojileri, çeviri eğitimi ve dil eğitimi gibi alt alanlar bulunmaktadır. Ayrıca altyazı çevirisi alanında ulusal ve uluslararası platformlar için profesyonel olarak altyazı çevirisi yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Maurice Ross

Doç. Dr. Jonathan Maurice Ross, lisans eğitimini Edinburg Üniversitesinde, doktora derecesini ise Alman Edebiyatı alanında Kings College Londra’da tamamlamıştır. 2002 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümünde çalışmaktadır. Verdiği dersler arasında Çevirmenler için Etkili Konuşma ve Yazma, Toplum Çevirmenliği, Münazara, Sözlü Çeviri Araştırmalarına Giriş, Çeviri Projesi ve Lisansüstü Seminer dersleri yer almaktadır. Jonathan Ross ayrıca on beşe yakın yüksek lisans ve doktora tezinin danışmanlığı üstlenmiş ve çeşitli kurumların talebi üzerine (ör. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü, Avrupa Birliği) toplum çevirmenliği, uzaktan çeviri, çevirmenler için ileri İngilizce gibi konularda çeşitli eğitimler vermiştir. Araştırma konuları ise toplum çevirmenliği, sağlık alanında sözlü çeviri, uzaktan çeviri, Türkiye’de gönüllü-amatör çevirmenlik ve şarkı çevirisi gibi alanları kapsamaktadır. Şu anda, Beşiktaş ilçesinde profesyonel ve gönüllü-amatör toplum çevirmenliği faaliyetleri üzerinde bir vaka çalışması yürütmektedir. Jonathan Ross’un bilimsel çalışmaları “The Translator, Across Languages and Cultures”, “Çeviribilim Dergisi” ve “Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi” gibi saygın dergilerde ve uluslararası yayınevleri tarafından derlenen antolojilerde yayımlanmıştır. Bunların dışında Jonathan Ross, edebiyat, tarih, arkeoloji ve genel kültür alanında birçok önemli Türkçe eseri İngilizceye kazandırmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Rabia Odabaşı

İstanbul doğumlu olan Rabia ODABAŞI, 2016 yılında TEKA İHL dil bölümünü bitirerek ikincilik ile mezun oldu. 2020 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği yüksek onur öğrencisi ve 2021 yılında aynı üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Çift Anadal Programından yüksek onur öğrencisi olarak lisans eğitimini tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Çeviribilim bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

Akademik hayatına Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başlayan ODABAŞI, aynı zamanda konferans çevirmenidir. AFAD gönüllüsü ve Çeviri Derneği bünyesinde kurulan Afette Rehber Çevirmenlik Organizasyonu (ARÇ) üyesidir. 2021-2023 döneminde Çeviri Derneği Yönetim Kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak görevi yapmaktadır.  Toplum çevirmenliği, afet ve acil durum çevirmenliği ve ruh sağlığı çevirmenliği alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.

YEDEK ÜYELER

Alev Bulut

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İngiliz Dili Eğitimi alanında aldı. Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve 1996 yılından başlayarak İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi ve kuruluşundan itibaren halen görev yaptığı Çeviribilim Bölümü İngilizce-Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı’nda çalıştı, lisans ve lisansüstü dersler verip, çok sayıda tez yönetti, idari görev yaptı. Çeviribilim alanında 2004 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Yazın ve yazın dışı 50’ye yakın kitap çevirisi vardır. Bunlar arasında İngiliz ve Amerikan yazınından eserlerin ve öykü seçkilerinin yanında çok sayıda kültür ve turizm kitabı bulunmaktadır. Çeviride Dil ve Metin (2002, İÜ Yayını) Basından Örneklerle Çeviride İdeoloji: İdeolojik Çeviri (2008 Multilingual/ 2018 Siyasal Yayınevi), Tercüme Hatası!? (2015/ 2018 2. Baskı, Çeviribilim Yayınları), Türkiye’de Futbol Çevirmenliği (2018 Çeviribilim Yayınları) kitapları bulunmaktadır. Çevirmenler Meslek Birliği ve Çeviri Derneği üyesi, Afette Rehber Çevirmenlik organizasyonu üyesi ve eğitmenidir.

Aymil Doğan

Faruk Atabeyli

Faruk Atabeyli, TED Ankara Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Bankacılık bilgi sistemleri alanında başladığı profesyonel yaşamını farklı sektörlerde sürdürdü. Sektörel metin alanında önce serbest çevirmen olarak başladığı çevirmenliği 2004 yılından itibaren tam zamanlı yapmaya başladı, ardından da işletmeci olarak, ama yine çeviri üretiminde yer alarak devam ettirdi. Yurtiçinde ve dışında firmalara çeviri, yerelleştirme, makine çevirisi ile dil ve kültürlerarası aktarım konularında danışmanlık hizmetleri, çeviribilim eğitimi veren üniversitelerde konu uzmanı olarak ders ve seminerler vermekte, toplantı ve konferanslarda konuşmacı olarak bilgi ve birikimini öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşmaktadır. Çeviri Derneği üyesidir ve bir dönem başkanlığını yapmıştır.

Nazan Müge Uysal

Nazan Müge Uysal 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi programından yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı alanda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Çeviribilim programında tamamladı. 2005 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Okutmanı olarak görev yapmaya başladı, halen aynı üniversitede İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2021 yılında Çeviribilim alanında doçent unvanını almıştır. Çeviri eğitimi, çeviri sosyolojisi, çeviride meslekleşme, çevirmen sertifikasyonu, çeviride bilişsel ve sinirbilimsel yaklaşımlar, beyin temelli öğrenme gibi alanlarda ve çeviri sektörüne yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. Çeviri Derneği ve Çevirmenler Meslek Birliği üyesi, 2021-2023 dönemi Çeviri Derneği yönetim kurulu üyesidir. 2021 yılında Çeviri Derneği bünyesinde oluşturulan Meslekleşme ve Mesleki Yeterlilikler Çalışma Grubu Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir.

Rana Kahraman Duru

Dr. Rana Kahraman Duru, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans (1999), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü’nden yüksek lisans (2003) ve doktora (2010) dereceleri aldı. Akademik yaşamına 2000-2011 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nda asistan olarak başladı. 2008 yılında Almanya’nın Bonn şehri, Bonn Üniversitesi’de, Erasmus doktora öncesi araştırma bursuyla çalışmalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi’nde, Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde, Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Halihazırda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve Marmara Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2000 yılında başladığı konferans tercümanlığına halen devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana Afette Rehber Çevirmenlik Organizasyonu görevlendirme biriminde rol alıp, Çeviri Derneği üyesi olarak 2017-2019/ 2019- 2021 dönemlerinde Genel Sekreterlik yapmıştır. Toplum çevirmenliği, afet çevirmenliği, sağlık ve ruh sağlığı çevirmenliği konularında araştırma, uygulama ve saha çalışmaları yürütmektedir.

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Ensa Filazi

Filiz Şan

Almanya Frechen-Bergheim doğumlu olan Filiz ŞAN, ilk, orta ve lise öğrenimini Almanya’da tamamladı. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu, Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında ve Doktora derecesini ise 2014 yılında aynı Üniversitenin Çeviribilim alanında aldı. 2012 yılında YÖK doktora bursu ile Almanya Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesinde çalışmalarını sürdürdü. Lisansüstü eğitimi süresince İstanbul Üniversitesinde ve Sakarya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptıktan sonra, 2015 yılında Sakarya Üniversitesi Çeviribilim Bölümüne Öğretim Üyesi olarak atandı.

Filiz ŞAN çalıştığı Fakültede dekan yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı gibi idari görevler yürüttü. Sosyal, kültürel ve mesleki sivil toplum kuruluşlarında da görevler üstlendi ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Halen Çeviri Derneği ve Germanistler Derneği üyesidir. 2017-2019 yılları arasında Çeviri Derneğinde saymanlık ve 2019-2021 yılları arasında ise yönetim kurulu üyeliği yaptı. AFAD ve Türk Kızılay gönüllüsü olan Şan, Çeviri Derneği bünyesinde kurulan Afette Rehber Çevirmenlik Organizasyonu (ARÇ) ve Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Arama Kurtarma  (SAÜDAK) ekibi üyesidir.

Çalışmalarını ve araştırmalarını ağırlıklı olarak sürdürdüğü alanlar Afet ve Acil Durum Çevirmenliği, Sağlık ve Ruh Sağlığı Çevirmenliği gibi Toplum Çevirmenliği alanlarıdır. Son yıllarda yoğun olarak Ruh Sağlığı Çevirmenliği konusunda kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmakta, araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmektedir.

Bilgi için bkz. https://fsan.sakarya.edu.tr

Gözde Serteser Baştuğ

İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde aldığı lisans eğitiminin ardından aynı üniversitenin Çeviribilim programında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. 2012-2021 yılları arasında Nişantaşı Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programında çeviriye giriş, çeviri kuramları, sosyal bilimler metinleri çevirisi dersleri başta olmak üzere çeşitli dersler verdi. 2015-2017 yılları arasında Çeviri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2021 yılından bu yana Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Daniel Schreiber’dan Susan Sontag: Entelektüel Bir İkon’u, Lila Azam Zanganeh’ten Büyücü: Nabokov ve Mutluluk’u, Grafik Kanon serisinin ilk cildinde yer alan “İlahi Komedya”yı ve feminist spekülatif kurgu antolojisi Devrimin Kardeşleri’nde James Tiptree Jr., Nnedi Okorafor, Susan Palwick ve Joanna Russ’un öykülerini çevirdi.

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ayşe Nihal Akbulut

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdi. Aynı üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında çeviribilim dersleri verdi. 1998’de İngilizce Mütercim-Tercümanlık Doçenti oldu. İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili Edebiyatı Anabilim Dalında ve İngilizce Çeviri Anabilim Dalı ile Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümünün kuruluşunda başkanlık görevleri yaptı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesinden emekli olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde, Okan, Beykent, Doğuş ve Yaşar Üniversitelerinde çeviri bölümlerinde ve Lisansüstü Programlarında görev yaptı.

Yayınları özellikle çeviribilim alanında yoğunlaşmıştır. Araştırma alanları: Yazın, çocuk yazını, şiir çevirisi, çeviri eğitimi, metin çözümlemesi ve çeviri edinci, çeviri eleştirisi ve değerlendirmesi, betimleyici çeviri çalışmaları, çeviri kuramı. Ayrıca,1975 yılından bu yana çevirmenlik yapmaktadır. Şiir, roman, öykü, deneme türlerinde yazın çevirileriyle, dilbilim ve çeviribilim gibi konularda bilimsel metin çevirileri vardır.

Oktay Eser

Amasya Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çeviribilim alanındaki lisansüstü çalışmalarını İstanbul Üniversitesi’nde yapmıştır. Ayrıca, işletme yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. 2018 yılında Avustralya’da RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) Üniversitesi’nde Toplum Çevirmenliği üzerine TÜBİTAK bursuyla doktora sonrası araştırma yapmıştır. Çeviri Derneği ve FIT (International Federation of Translators) üyesidir. Araştırma alanları çeviri eğitimi, çevirmen edinci ve toplum çevirmenliğini kapsamaktadır. Çeviribilim alanında araştırma makaleleri yanında 1-Çeviribilimde Edinç Araştrmaları, 2-Translation and Interpreting as Sustainable Services, 3-Understanding Community Interpreting Services: Diversity and Access in Australia and Beyond, 4-Çeviribilimde Araştırma ve Yayın Sorunları ve 5-Introduction to Healthcare for Turkish-speaking Interpreters and Translators başlıklı kitapları bulunmaktadır

Senem Kobya