Çeviri Derneğinin Misyonu ve Vizyonu Ne Olmalı?

 ·        Çevirmenler arasında mesleki dayanışmayı artırmalı  

 ·        Çevirmenlik mesleğinde olması gereken usta-çırak ilişkisini sağlamalı 

 ·        Çeviri Kalitesini Yükseltici Çalışmalar Yapmalı  

 ·        Çeviribilim üzerine öğretim veren bütün öğretim üyelerini üye yapmalı 

 ·        Çevirmenlerin noter tasdikine ihtiyaç duymadan kendi işlerinde imza ve sorumluluk   

         yetkisinin olması yönünde çalışmalar yapmalı.

 ·       Çevirmenlik, editörlük ve redaktörlük mesleğinin tanımlarını koymalı.

 • Çevirmen olmak isteyen insanlara bilgilendirici çalışmalar yapmalı
 • Çeviri Hizmeti almak isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlara çeviri hizmeti almadan önce dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili bilgilendirici dokümanlar hazırlamalı.
 • Çeviri Kalitesini nesnel ölçülere dayanarak değerlendirebilecek bir bilirkişi kurulunun olmasını sağlamalı
 • Çeviri Derneği, Sosyal güvencesi olmayan üye çevirmenlerine, anlaşabileceği bir sigorta şirketi kanalı ile bir sosyal güvence hizmeti sunabilir.
 • Çeviri Derneği, gelirlerini artırıcı bazı alanlar yaratmalı
 • Çeviri Derneği, üyelerine piyasada satılan sözlük ve kaynak kitapları indirimli almalarını sağlamalı
 • Çeviri Derneği, çeviribilim bölümlerinde okuyan öğrencilerin istek ve beklentilerini ölçmeye yönelik çalışmalar yapmalı
 • Çeviri Derneği, çevirmenlik mesleğinin, çeviri sektörünün ve çeviri öğretiminin  gelişmesine yönelik her biri senede en az 2 defa olmak üzere tartışma toplantıları düzenlemeli
 • Çeviri Derneği, gerek terim/kavram birliği ve bütünlüğünün sağlanması, gerekse düzgün Türkçe’nin kullanılması ve yaygınlaşması konusunda Türk Dil Kurumu ile işbirliği yapmalı.
 • Çeviri Derneği, yurt çapındaki tüm kitap fuarlarına katılmalı
 •  Çeviri Derneği, Federasyon  Olma Yönünde Çalışmalarını Hızlandırmalı
 • Çeviri Derneği, 2 ayda bir bir dergi çıkarmalı. Bu dergi e- dergi olarak da çıkabilmeli.
 • Çeviri Derneği, Çeviri işletmelerinin ve çevirmenlerin tabi oldukları FSEK Telif Hakları Kanunu ve Vergi kanunu konularında bilgilendirici çalışmalar yapmalı
 • Çeviri Derneği Web sitesi, FIT’in her sene verdiği en iyi Çeviri Derneği web sitesi ödülünü en geç 2008’de alma hedefini koymalı
 • Çeviri Derneği, uzun vadede AB’nin hibe ve kredi fonlarından yararlanılarak yapılabilecek çok dilli terim ve kavram sözlüğünün oluşturulmasında üzerine düşen her türlü görevi üstlenmeli ve layıkıyla yerine getirmeli

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir