Çeviri Derneğinin Misyonu ve Vizyonu Ne Olmalı?

 ·        Çevirmenler arasında mesleki dayanışmayı artırmalı  

 ·        Çevirmenlik mesleğinde olması gereken usta-çırak ilişkisini sağlamalı 

 ·        Çeviri Kalitesini Yükseltici Çalışmalar Yapmalı  

 ·        Çeviribilim üzerine öğretim veren bütün öğretim üyelerini üye yapmalı 

 ·        Çevirmenlerin noter tasdikine ihtiyaç duymadan kendi işlerinde imza ve sorumluluk   

         yetkisinin olması yönünde çalışmalar yapmalı.

 ·       Çevirmenlik, editörlük ve redaktörlük mesleğinin tanımlarını koymalı.

 • Çevirmen olmak isteyen insanlara bilgilendirici çalışmalar yapmalı
 • Çeviri Hizmeti almak isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlara çeviri hizmeti almadan önce dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili bilgilendirici dokümanlar hazırlamalı.
 • Çeviri Kalitesini nesnel ölçülere dayanarak değerlendirebilecek bir bilirkişi kurulunun olmasını sağlamalı
 • Çeviri Derneği, Sosyal güvencesi olmayan üye çevirmenlerine, anlaşabileceği bir sigorta şirketi kanalı ile bir sosyal güvence hizmeti sunabilir.
 • Çeviri Derneği, gelirlerini artırıcı bazı alanlar yaratmalı
 • Çeviri Derneği, üyelerine piyasada satılan sözlük ve kaynak kitapları indirimli almalarını sağlamalı
 • Çeviri Derneği, çeviribilim bölümlerinde okuyan öğrencilerin istek ve beklentilerini ölçmeye yönelik çalışmalar yapmalı
 • Çeviri Derneği, çevirmenlik mesleğinin, çeviri sektörünün ve çeviri öğretiminin  gelişmesine yönelik her biri senede en az 2 defa olmak üzere tartışma toplantıları düzenlemeli
 • Çeviri Derneği, gerek terim/kavram birliği ve bütünlüğünün sağlanması, gerekse düzgün Türkçe’nin kullanılması ve yaygınlaşması konusunda Türk Dil Kurumu ile işbirliği yapmalı.
 • Çeviri Derneği, yurt çapındaki tüm kitap fuarlarına katılmalı
 •  Çeviri Derneği, Federasyon  Olma Yönünde Çalışmalarını Hızlandırmalı
 • Çeviri Derneği, 2 ayda bir bir dergi çıkarmalı. Bu dergi e- dergi olarak da çıkabilmeli.
 • Çeviri Derneği, Çeviri işletmelerinin ve çevirmenlerin tabi oldukları FSEK Telif Hakları Kanunu ve Vergi kanunu konularında bilgilendirici çalışmalar yapmalı
 • Çeviri Derneği Web sitesi, FIT’in her sene verdiği en iyi Çeviri Derneği web sitesi ödülünü en geç 2008’de alma hedefini koymalı
 • Çeviri Derneği, uzun vadede AB’nin hibe ve kredi fonlarından yararlanılarak yapılabilecek çok dilli terim ve kavram sözlüğünün oluşturulmasında üzerine düşen her türlü görevi üstlenmeli ve layıkıyla yerine getirmeli