ÇEVİRİ DERNEĞİ 11. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

9 Mayıs 2023

Çeviri Derneği’nin 11. Olağan Genel Kurul toplantısı için ilk toplanma tarihi olarak 24.05.2023 saat 18.00 öngörülmüştür. Toplantı yeri Demirtaş Mh. Ayrancı Sk. 14, Fatih adresidir.

Toplantı, ilk belirtilen tarihinde çoğunluk sağlanamayacağı göz önüne alınarak 31.05.2023 günü saat 18.00’de Karaköy’de İstanbul Mimarlar Odası’nda çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel kurul hazırlıkları kapsamında bilgi paylaşımlarını önümüzdeki günlerde yapacağız.

Toplantı gündemi aşağıdadır.

 

Çeviri Derneği

Yönetim Kurulu

 

Gündem:

 1. Açılış
 2. Başkanlık divanı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
 4. Denetim Kurulu raporunun okunması
 5. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları üzerine görüşme
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası
 7. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 8. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 9. Gelecek dönem ile ilgili bütçe tasarısının görüşülmesi
 10. Etik ve Uzlaşı Kurulu ve Danışma Kurulu üyeliklerinin belirlenmesi
 11. Tüzük maddelerinde değişiklik önergesinin görüşülmesi
 12. Ödül Yönetmeliği, Danışma Kurulu Yönetmeliği ve Şubeler Yönetmeliği’yle ilgili değişiklik önergelerinin görüşülmesi
 13. İleriye dönük dernek çalışmaları hakkında görüş ve öneriler
 14. Kapanış